29 september 2000/nr. ASEA/LIV/00/59781
Directie Algemene Sociaal-Economische Aangelegenheden

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en artikel 5 van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, b en c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, worden met ingang van 1 januari 2001 onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:
a. ƒ

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.