Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige


Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

REGELING  AANPASSING  WETTELIJK  MINIMUMLOON  PER  1  JANUARI  2001
 
 
29 september 2000, Stcrt. 2000, 193
Inwerkingtreding: 1 januari 2001
(T.a.v. artt. 14:1 WML en 5 Wet BOL)

 

 

 

 
29 september 2000/nr. ASEA/LIV/00/59781
Directie Algemene Sociaal-Economische Aangelegenheden

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en artikel 5 van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, b en c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, worden met ingang van 1 januari 2001 onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:
a.

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x