20 oktober 2000/nr. BZ/IW/00/68047A
Directie Bijstandszaken

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel IV van de Wet van 5 juli 2000, Stb. 2000, 299;

     Besluit:

 

 

Art. I.
De bedragen, genoemd in artikel 4 van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, worden als volgt gewijzigd: "ƒ

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.