13 december 2000/nr. BZ/IW/00/82271
Directie Bijstandszaken

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 12 van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars;

     Besluit:

 

 

Art. I.
De bedragen en het percentage, genoemd in de artikelen 4, 9, 10 en 11 van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, worden als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 4 wordt "ƒ1538,88" vervangen door: ƒ

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.