1 juli 2002/nr. B&GA/IW/02/45391
Directie Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 56, 57, 58 en 59 van de Algemene bijstandswet;

     Besluit:

 

 

Art. I.
De bedragen en het percentage, genoemd in de artikelen 26, 29, 30, 31, 33, 41 en 43 van de Algemene bijstandswet, worden als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 26, derde lid, wordt "4,8 procent" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.