11 oktober 2002/nr. Z/F-2320804

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 3a, eerste lid, eerste volzin, van de Ziekenfondswet en artikel 9, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;
     Gezien het rapport van het College voor zorgverzekeringen van 26 september 2002 (V&U/22044678);

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Ziekenfondswet genoemde bedrag wordt verhoogd tot €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.