Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

REGELING  WIJZIGING  BEDRAGEN  ABW  EN  BBZ  PER  1  JANUARI  2003
 
 
11 december 2002, Stcrt. 2002, 241
Inwerkingtreding: 1 januari 2003
(T.a.v. artt. 56, 57, 58, 59, 60 en 61 Abw en 27:1 Bbz)
(Zie ook: Abw-normen 1 januari 2003 t/m 31 maart 2003)

 

 

 

 
BESLUIT van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte, van 11 december 2002, Directie Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid, nr. B&GA/IW/02/93256, tot wijziging bedragen Abw en Bbz per 1 januari 2003

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte;
     Gelet op de artikelen 56, 57, 58, 59, 60 en 61 van de Algemene bijstandswet en artikel 27, eerste lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen;

     Besluit:

 

 

Art. I.
De bedragen en het percentage, genoemd in de artikelen 26, 29, 30, 31, 33, 41, 43, 48, 49 en 54 van de Algemene bijstandswet, worden als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 26, derde lid, wordt "4,9 procent" vervangen door:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x