BESLUIT van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte, van 11 december 2002, Directie Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid, nr. B&GA/IW/02/93256, tot wijziging bedragen Abw en Bbz per 1 januari 2003

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte;
     Gelet op de artikelen 56, 57, 58, 59, 60 en 61 van de Algemene bijstandswet en artikel 27, eerste lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen;

     Besluit:

 

 

Art. I.
De bedragen en het percentage, genoemd in de artikelen 26, 29, 30, 31, 33, 41, 43, 48, 49 en 54 van de Algemene bijstandswet, worden als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 26, derde lid, wordt "4,9 procent" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.