BESLUIT van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte, van 11 december 2002, Directie Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid, nr. B&GA/IW/02/93259, tot wijziging van de bedragen, genoemd in de Wik, per 1 januari 2003

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte;
     Gelet op de artikelen 12 en 48 van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars;

     Besluit:

 

 

Art. I.
De bedragen, genoemd in de artikelen 4, 9 en 10, alsmede het percentage, genoemd in artikel 11 van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, worden als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 4 wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.