19 december 2002/nr. WDB 2002/796 M
Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen

     De Staatssecretaris van Financiën;
     Gelet op hoofdstuk 10, afdeling 10.1, van de Wet inkomstenbelasting 2001, de artikelen 30a en 31 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en artikel 35a van de Successiewet 1956;

     Besluit:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I.
De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:
(...)
V.
In artikel 3.143, eerste lid, wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.