REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, houdende herziening van de bedragen, genoemd in de artikelen 24, eerste lid, 48, eerste lid, en 64a, eerste lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (kopjesbedragen)

17 maart 2003, nr. SV/F&W/2003/20209
Directie Sociale Verzekeringen

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 24, derde lid, 48, vijfde lid, en 64a, vierde lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De bedragen, genoemd in de artikelen 24, eerste lid, 48, eerste lid, en 64a, eerste lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid, worden als volgt vastgesteld:
a. voor de werknemer van 21 jaar wordt het bedrag vastgesteld op €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.