BESLUIT van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 mei 2003, Directie ASEA/LIV, nr. 03/36689, houdende aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2003

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, b en c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, worden met ingang van 1 juli 2003 onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:
a.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.