REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 juni  2003, Directie Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid, nr. B&GA/IW/2003/44975, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene bijstandswet en het Besluit  bijstandverlening zelfstandigen, per 1 juli 2003

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 56, 57, 58, 59, 60, 61 en 62 van de Algemene bijstandswet en artikel 27, tweede lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De bedragen, genoemd in de artikelen 29, 30, 31, 33, 41 en 43 van de Algemene bijstandswet, worden als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.