Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

REGELING  WIJZIGING  BEDRAGEN  ABW  EN  PERCENTAGE  BBZ  PER  1  JULI  2003


 
24 juni 2003, Stcrt. 2003, 119
Inwerkingtreding: 1 juli 2003
(T.a.v. artt. 56, 57, 58, 59, 60, 61 en 62 Abw en 27:2 Bbz)
(Zie ook: Abw-normen 1 juli 2003 t/m 31 december 2003)

 

 

 

 
REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 juni  2003, Directie Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid, nr. B&GA/IW/2003/44975, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene bijstandswet en het Besluit  bijstandverlening zelfstandigen, per 1 juli 2003

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 56, 57, 58, 59, 60, 61 en 62 van de Algemene bijstandswet en artikel 27, tweede lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De bedragen, genoemd in de artikelen 29, 30, 31, 33, 41 en 43 van de Algemene bijstandswet, worden als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x