REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2003, nr. SV/V&V/03/45491, houdende herziening van de AKW- en TOG-bedragen (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2003)

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, artikel IV, zesde lid, van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1994, 957) en artikel 3, eerste lid, juncto artikel 9 van de Kaderwet SZW-subsidies;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Verhoging basiskinderbijslagbedrag
Het basiskinderbijslagbedrag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt verhoogd tot €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.