REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 2003, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/URP/2003/91338, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 januari 2004

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 12 van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars;

     Besluit:

 

 

Art. I.
De bedragen, genoemd in de artikelen 4, 9 en 10, en het percentage, genoemd in artikel 11 van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, worden als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 4 wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.