Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

BIJSTELLINGSREGELING  2004
(WIJZIGING  BEDRAG  ARTIKEL  6,  EERSTE  LID,  ONDERDEEL  O,  CSV  PER  1  JANUARI  2004)

 
 
19 december 2003, Stcrt. 2003, 250
Inwerkingtreding: 1 januari 2004
(T.a.v. art. 6:1o CSV)

 

 

 

 
19 december 2003/nr. WDB 2003/623 M
Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen

     De Staatssecretaris van FinanciŽn;
     Gelet op hoofdstuk 10, afdeling 10.1, van de Wet inkomstenbelasting 2001, de artikelen 30a, 31 en 33 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, artikel 35a van de Successiewet 1956, artikel 8 van de Kostenwet invordering rijksbelastingen, zoals dat luidt met ingang van 1 februari 2004, en artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken;

     Besluit:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:
(...)
Q.
In artikel 3.143, eerste lid, wordt "Ä

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x