Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

REGELING  WIJZIGING  BEDRAGEN  AOW  PER  1  JULI  2004
 
 
15 juni 2004, Stcrt. 2004, 120
Inwerkingtreding: 1 juli 2004
(T.a.v. artt. 12:1 en 30:1 AOW)

 

 

 

 
REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juni  2004, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/V&V/04/40286, houdende herziening van de bedragen van ouderdomspensioen en vakantie-uitkering van de Algemene Ouderdomswet

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 12, eerste lid, en 30, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Bedragen uitkeringen AOW
De in artikel 9, tiende lid, onderdeel a, b en c, van de Algemene Ouderdomswet genoemde bedragen worden vervangen door

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x