REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 juni 2004, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/URP/2004/44266, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 juli 2004

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 12 van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars;

     Besluit:

 

 

Art. I.
De bedragen, genoemd in de artikelen 4, 9 en 10 van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, worden als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 4 wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.