BESLUIT van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 oktober 2004, nr. Z/F-2523534, houdende vaststelling loongrens ziekenfondsverzekering, opt-in-grens voor personen van 65 jaar of ouder, inkomensgrens zelfstandigen en maximumpremiedagloon ziekenfondsverzekering voor 2005

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 3a, eerste lid, eerste volzin, van de Ziekenfondswet en artikel 9, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;
     Gezien het rapport van het College voor zorgverzekeringen van 23 september 2004 (Pb. 11/2004);
 
     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Ziekenfondswet genoemde bedrag wordt verhoogd tot €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.