Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

REGELING  WIJZIGING  BEDRAGEN  ZFW  EN  CSV  PER  1  JANUARI  2005
 
 
18 oktober 2004, Stcrt. 2004, 209
Inwerkingtreding: 1 januari 2005
(T.a.v. artt. 3a:1 Zfw en 9:2 CSV)

 

 

 

 
BESLUIT van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 oktober 2004, nr. Z/F-2523534, houdende vaststelling loongrens ziekenfondsverzekering, opt-in-grens voor personen van 65 jaar of ouder, inkomensgrens zelfstandigen en maximumpremiedagloon ziekenfondsverzekering voor 2005

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 3a, eerste lid, eerste volzin, van de Ziekenfondswet en artikel 9, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;
     Gezien het rapport van het College voor zorgverzekeringen van 23 september 2004 (Pb. 11/2004);
 
     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Ziekenfondswet genoemde bedrag wordt verhoogd tot €

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x