De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt op grond van de artikelen 38, vijfde lid, en 39, derde lid, van de Wet werk en bijstand bekend dat met ingang van 1 januari 2005:

 

 

1. In artikel 19, derde lid, "4,6 procent" wordt herzien in:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.