REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2005, nr. SV/F&W/2005/100005, houdende de herziening van de bedragen, genoemd in de artikelen 24, eerste lid, 48, eerste lid, en 64a, eerste lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (kopjesbedragen), alsmede de intrekking van enige uitgewerkte herzieningsregelingen op grond van deze artikelen

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 24, derde lid, 48, vijfde lid, en 64a, vierde lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De bedragen, genoemd in de artikelen 24, eerste lid, 48, eerste lid, en 64a, eerste lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid, worden als volgt vastgesteld:
a.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.