BEKENDMAKING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Wet werk en bijstand, met ingang van 1 januari 2006

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt op grond van de artikelen 38, vijfde lid, en 39, derde lid, van de Wet werk en bijstand bekend dat met ingang van 1 januari 2006:

 

 

1. in artikel 19, derde lid, "4,8 procent" wordt herzien in:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.