Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

REGELING  VASTSTELLING  WETTELIJK  MINIMUMLOON  PER  1  JULI  2006
 
 
19 mei 2006, Stcrt. 2006, 117
Inwerkingtreding: 1 juli 2006
(T.a.v. art. 14:1 en 14:10 WML)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 mei 2006, nr. ASEA/LIV/05/78276, houdende vaststelling van de bedragen, genoemd in artikel 8, eerste  lid, van de
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, met ingang van 1 juli 2006

1. Nr. ASEA/LIV/05/78276 betreft het nummer van de Regeling van 16 november 2005, Stcrt. 2005, 228, red.

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 14, eerste en tiende lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, b en c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, worden met ingang van 1 juli 2006 onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:
a.

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x