Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

REGELING  INDEXERING  AKW-  EN  TOG-BEDRAGEN  JANUARI  2007
 
 
12 december 2006, Stcrt. 2006, 248
Inwerkingtreding: 1 januari 2007
(T.a.v. artt. 13:2 AKW, IV:6 Wet van 22 december 1994 en
3:1 en 9 Kaderwet SZW-subsidies)

 

 

 

 
REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12  december 2006, Directie Sociale Verzekeringen,, nr. SV/V&G/06/95701, houdende  herziening  van de AKW- en TOG-bedragen (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2007)

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, IV, zesde lid, van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1994, 957) en 3, eerste lid, en 9 van de Kaderwet SZW-subsidies;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Verhoging basiskinderbijslagbedrag
Het basiskinderbijslagbedrag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt verhoogd tot

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x