Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

REGELING  WIJZIGING  KOPJESBEDRAGEN  IWS  PER  1  JANUARI  2008
 
 
13 december 2007, Stcrt. 2007, 247
Inwerkingtreding: 1 januari 2008
Vervalt m.i.v. 1 maart 2008
(T.a.v. artt. 44a TW en 24:3, 48:5 en 64a:4 IWS)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2007, nr. SV/WV/2007/38976, houdende herziening van de bedragen, genoemd in de artikelen 24, eerste lid, 48, eerste lid, en 64a, eerste lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 44a van de Toeslagenwet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Voor de toepassing van artikel 44a van de Toeslagenwet worden de bedragen, genoemd in de artikelen 24, eerste lid, 48, eerste lid, en 64a, eerste lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid, als volgt vastgesteld:
a.

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x