REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2007, nr. SV/WV/2007/38976, houdende herziening van de bedragen, genoemd in de artikelen 24, eerste lid, 48, eerste lid, en 64a, eerste lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 44a van de Toeslagenwet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Voor de toepassing van artikel 44a van de Toeslagenwet worden de bedragen, genoemd in de artikelen 24, eerste lid, 48, eerste lid, en 64a, eerste lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid, als volgt vastgesteld:
a.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.