Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

REGELING  INDEXERING  AKW-BEDRAGEN  JANUARI  2009
 
 
8 december 2008, Stcrt. 2008, 246
Inwerkingtreding: 1 januari 2009
(T.a.v. artt. 13:2 AKW en IV:6 Wet van 22 december 1994)

 

 

 

 
REGELING van de Minister voor Jeugd en Gezin van 8 december 2009, nr. DSV/J&G/08/2898809, tot herziening van de AKW-bedragen (Regeling indexering AKW-bedragen januari 2009)

     De Minister voor Jeugd en Gezin;
     Gelet op de artikelen 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet en IV, zesde lid, van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1994, 957);

     Besluit:

 

 

Art. 1. Verhoging basiskinderbijslagbedrag
Het basiskinderbijslagbedrag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt verhoogd tot

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x