REGELING van de Minister voor Jeugd en Gezin van 8 december 2009, nr. DSV/J&G/08/2898809, tot herziening van de AKW-bedragen (Regeling indexering AKW-bedragen januari 2009)

     De Minister voor Jeugd en Gezin;
     Gelet op de artikelen 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet en IV, zesde lid, van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1994, 957);

     Besluit:

 

 

Art. 1. Verhoging basiskinderbijslagbedrag
Het basiskinderbijslagbedrag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt verhoogd tot €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.