Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

REGELING  AANPASSING  WETTELIJK  MINIMUMLOON  PER  1  JANUARI  2010
 
 
20 november 2009, Stcrt. 2009, 18656
Inwerkingtreding: 1 januari 2010
(T.a.v. art. 14:1 en 14:10 WML)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 november 2009, nr. ASEA/SAS/2009/26094, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2010

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

1. Volgens de redactie dient na "De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;" op een nieuwe regel te worden toegevoegd: Gelet op artikel 14, eerste en tiende lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;.

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, b en c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, worden met ingang van 1 januari 2010 onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:
a.

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x