BEKENDMAKING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2009, nr. IVV/I/2009/28438, houdende herziening van bedragen, genoemd in de Toeslagenwet, per 1 januari 2010

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt op grond van artikel 9, tweede lid, van de Toeslagenwet bekend dat met ingang van 1 januari 2010 in de Toeslagenwet het bedrag, genoemd in:

 

 

1. artikel 2, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden: €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.