REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2010, nr. IVV/I/2010/28141, houdende herziening van bedragen, genoemd in de Toeslagenwet, per 1  januari 2011

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt op grond van artikel 9, tweede lid, van de Toeslagenwet bekend dat met ingang van 1 januari 2011 in de Toeslagenwet het bedrag, genoemd in:

 

 

1. artikel 2, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden: €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.