REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2011, nr. IVV/LZW/2011/19605, tot herziening van de AKW-bedragen (Regeling indexering AKW-bedragen januari 2012)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 13, tweede lid, en 41b van de Algemene Kinderbijslagwet;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Verhoging basiskinderbijslagbedrag
Het basiskinderbijslagbedrag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt verhoogd tot €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.