REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 2011, nr. IVV/FB/2011/21988, houdende herziening van bedragen, genoemd in de Toeslagenwet, per 1 januari 2012

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt op grond van artikel 9, tweede lid, van de Toeslagenwet bekend dat met ingang van 1 januari 2012 in de Toeslagenwet het bedrag, genoemd in:

 

 

1. artikel 2, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden: €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.