Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

REGELING  WIJZIGING  BEDRAGEN  IOAW  EN  IOAZ  PER  1  JULI  2012
 
 
22 juni 2012, Stcrt. 2012, 13143
Inwerkingtreding: 1 juli 2012
(T.a.v. artt. 5:10, 5:11 en 8:4 Ioaw, 5:5, 5:6 en 8:10 Ioaz, 2:8:2 Ais en 5:3 RvI)

 

 

 

 
REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni  2012, nr. IVV/FB/2012/8079, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, met ingang van 1 juli 20112

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 5, tiende en elfde lid, en 8, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, 5, vijfde en zesde lid, en 8, tiende lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 2:8, tweede lid, van het Inkomensbesluit volksverzekeringen en sociale voorzieningen en 5, derde lid, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz;

1. Volgens de redactie dient "Inkomensbesluit volksverzekeringen en sociale voorzieningen" te worden vervangen door: Algemeen inkomensbesluit sozialezekerheidswetten.

     Besluit:

 

 

Art. I.
De bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, worden als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid, onderdeel a, wordt "

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x