MEDEDELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2012, nr. IVV/2012-000004779, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Toeslagenwet, per 1 januari 2013

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelt op grond van artikel 9, tweede lid, van de Toeslagenwet mee dat met ingang van 1 januari 2013 in de Toeslagenwet het bedrag, genoemd in:

 

 

1. artikel 2, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden: €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.