MEDEDELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2012, nr. IVV/2012-0000046334, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Wet werk en bijstand, met ingang van 1 januari 2013

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelt op grond van artikel 37, vijfde lid, 38 en 39 van de Wet werk en bijstand mee dat met ingang van 1 januari 2013 in de Wet werk en bijstand:

 

 

1. Artikel 20 als volgt wordt herzien:
a. Het eerste lid wordt als volgt herzien:
I. in onderdeel a wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.