Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

REGELING  WIJZIGING  BEDRAGEN  IOAW  EN  IOAZ  PER  1  JANUARI  2013
 
 
7 december 2012, Stcrt. 2012, 26026
Inwerkingtreding: 1 januari 2013
(T.a.v. artt. 5:3, 5:4, 5:5, 5:10, 5:11, 8:3, 8:4 en 8:6 Ioaw, 5:4, 5:5, 5:6, 8:5, 8:6 en 8:10 Ioaz, 2:8:2 Ivsv en 5:3 RvI)

 

 

 

 
REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, nr. 2012-0000047583, tot wijziging van de bedragen en vaststelling van de grondslagen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, met ingang van 1 januari 2013

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 5, derde, vierde, vijfde, tiende en elfde lid, en 8, derde, vierde en zesde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, 5, vierde, vijfde en zesde lid, en 8, vijfde, zesde en tiende lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 2:8, tweede lid, van het Inkomensbesluit volksverzekeringen en sociale voorzieningen en 5, derde lid, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz;

     Besluit:

 

 

Art. I.
De bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, worden als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid, onderdeel a, wordt "

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x