Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

REGELING  INDEXERING  GRIFFIERECHTEN  EN  AANMANINGSBEDRAGEN  AWB  2013
 
  

20 december 2012, Stcrt. 2012, 26652
Inwerkingtreding: 1 januari 2013
(T.a.v. artt. 11:2:1 Awb en 7.67 WHW)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Veiligheid en Justitie van 20 december 2012, nr. 334461, houdende indexering van de griffierechten en aanmaningsbedragen van de Algemene wet bestuursrecht (Regeling indexering griffierechten en aanmaningsbedragen Awb 2013)

     De Minister van Veiligheid en Justitie;
     Gelet op artikel 11:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7.67 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

     Besluit:

 

 

Art. I.
De in de Algemene wet bestuursrecht genoemde bedragen worden als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 4:113, eerste lid, wordt "

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x