REGELING van de Minister van Veiligheid en Justitie van 20 december 2012, nr. 334461, houdende indexering van de griffierechten en aanmaningsbedragen van de Algemene wet bestuursrecht (Regeling indexering griffierechten en aanmaningsbedragen Awb 2013)

     De Minister van Veiligheid en Justitie;
     Gelet op artikel 11:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7.67 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

     Besluit:

 

 

Art. I.
De in de Algemene wet bestuursrecht genoemde bedragen worden als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 4:113, eerste lid, wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.