REGELING ¹ van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 juni 2013, 2013-0000053166, tot herziening van normen en bedragen, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 juli 2013

1. Volgens de redactie dient "REGELING" te worden vervangen door: MEDEDELING.

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelt op grond van de artikelen 37, vijfde lid, en 38 van de Wet werk en bijstand mee dat met ingang van 1 juli 2013 in de Wet werk en bijstand:

 

 

1. Artikel 20 als volgt wordt herzien:
a. Het eerste lid wordt als volgt herzien:
1º. in onderdeel a wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.