MEDEDELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2013, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 januari 2014

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelt op grond van de artikelen 37, vierde lid, en 38, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, en 39, eerste en tweede lid, van de Wet werk en bijstand mee dat met ingang van 1 januari 2014 in de Wet werk en bijstand:

 

 

1. Artikel 20 als volgt wordt gewijzigd:
a. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
1º. in onderdeel a wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.