Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2013 tot herziening van de bedragen en vaststelling van de grondslagen, genoemd in de Ioaw, Ioaz en het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, met ingang van 1 januari 2014

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 5, derde, vierde, vijfde, tiende, elfde en veertiende lid, en 8, vierde en zesde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, 5, vierde, vijfde, zesde en zevende lid, 8, vijfde, achtste en tiende lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 2:8, tweede lid, van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten en 5, derde lid, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz;

     Besluit:

 

 

Art. I.
De bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, worden als volgt herzien:
A.
De bedragen, genoemd in artikel 5, worden als volgt herzien:
1. In het derde lid, onderdeel a, wordt "€

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.