BEKENDMAKING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 juni 2014, 2014-0000074071, tot herziening van normen en bedragen, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 juli 2014

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelt op grond van de artikelen 37, vierde lid, en 38 van de Wet werk en bijstand mee dat met ingang van 1 juli 2014 in de Wet werk en bijstand:

 

 

1. Artikel 20 als volgt wordt herzien:
a. Het eerste lid wordt als volgt herzien:
1º. in onderdeel a wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.