BEKENDMAKING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 juni 2014, 2014-0000074072, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Toeslagenwet, per 1 juli 2014

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt op grond van artikel 9, tweede lid, van de Toeslagenwet bekend dat met ingang van 1 juli 2014 in de Toeslagenwet het bedrag, genoemd in:

 

 

1. artikel 2, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden: €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.