MEDEDELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2014, 2014-0000185642, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Participatiewet, per 1 januari 2015

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelt op grond van de artikelen 38, eerste, tweede, vijfde en zesde lid, en 39, eerste en tweede lid, van de Participatiewet mee dat met ingang van 1 januari 2015 in de Participatiewet:

 

 

1. In artikel 21, onderdeel b, wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.