REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, 2014-0000185882, tot eenmalige aanpassing van de bedragen in verschillende wetten in verband met de inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2015, de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten en de Wet hervorming kindregelingen

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen XVII van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten, XXXVIa van de Verzamelwet SZW 2015 en XII van de Wet hervorming kindregelingen;

     Besluit:

 

 

Art. I. Eenmalige aanpassing bedragen Participatiewet
De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel a wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.