MEDEDELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 juni 2015, 2015-0000145587, tot herziening van normen en bedragen, genoemd in de Participatiewet, per 1 juli 2015

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelt op grond van de artikelen 37, vierde lid, en 38 van de Participatiewet mee dat met ingang van 1 juli 2015 in de Participatiewet:

 

 

1. Artikel 20 als volgt wordt gewijzigd:
a. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
1º. in onderdeel a wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.