MEDEDELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 juni 2015, 2015-0000145621, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, met ingang van 1 juli 2015

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelt op grond van de artikelen 5, elfde lid, en 8, vierde en zesde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, 5, tiende lid, en 8, dertiende lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 2:8, tweede lid, van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten en 5, derde lid, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz mee dat met ingang van 1 juli 2015:

 

 

A.
De bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, als volgt worden gewijzigd:
1. In artikel 5, derde lid, onderdeel a, wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.