REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 juni 2015, 2015-0000145613, tot eenmalige aanpassing van bedragen in de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met de inwerkingtreding van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel XVII van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten;

     Besluit:

 

 

Art. I. Eenmalige aanpassing Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid, onderdeel b, wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.