MEDEDELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 juni 2015, betreffende wijziging van bedragen, genoemd in de Toeslagenwet, per 1 juli 2015

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelt op grond van artikel 9, tweede lid, van de Toeslagenwet mee dat met ingang van 1 juli 2015 in de Toeslagenwet:

 

 

1. In artikel 2, eerste lid, onderdeel b, "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.