BEKENDMAKING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 november 2015, 2015-0000285094, tot vervanging van het bedrag van de tegemoetkoming arbeidsongeschikten, genoemd in de artikelen 63a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 65l van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67i van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:75 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, voor het jaar 2016

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 63a, derde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 65l, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67i, derde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:75, derde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

     Maakt bekend:

 

 

Enig artikel.
In de artikelen 63a, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 65l, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67i, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:75, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.