MEDEDELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 2015, 2015-000297619, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Participatiewet, per 1 januari 2016

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelt op grond van de artikelen 38, eerste, tweede, derde, vijfde en zesde lid, en 39, eerste en tweede lid, van de Participatiewet mee dat met ingang van 1 januari 2016 in de Participatiewet:

 

 

1. Artikel 20 als volgt wordt gewijzigd:
a. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
1º. In onderdeel a wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.