REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2015, nr. 2015-0000299283, tot eenmalige aanpassing van bedragen in verband met inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2016

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel XXXV van de Verzamelwet SZW 2016;

     Besluit:

 

 

Art. I. Eenmalige aanpassing bedragen Participatiewet
Artikel 22a, derde lid, van de Participatiewet wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel a wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.