MEDEDELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 juni 2016, 2016-0000140591, tot wijziging van in de Toeslagenwet genoemde bedragen per 1 juli 2016

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelt op grond van artikel 9, tweede lid, van de Toeslagenwet mee dat met ingang van 1 juli 2016 in de Toeslagenwet:

 

 

1. In artikel 2, eerste lid, onderdeel b, "€|70,10" wordt vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.