MEDEDELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 juni 2016, 2016-0000142175, tot wijziging van de normen en bedragen, genoemd in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Regeling vermogenswaardering Ioaz, het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, de Regeling vaststelling grondslagen Ioaw en de Regeling vaststelling grondslagen Ioaz, per 1 juli 2016

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelt mee dat met ingang van 1 juli 2016 op grond van de artikelen 37, vierde lid, en 38, eerste tot en met derde lid, van de Participatiewet, 5, zevende lid, en 8, vierde, zesde en achtste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, 5, vijfde en zesde lid, en 8, achtste, tiende en twaalfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 2:8, tweede lid, van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten en 5, derde lid, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz deze regelingen als volgt wordt gewijzigd:

 

 

Art. I.
De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.